Notice: Norbord is now part of West Fraser.  Click here to visit westfraser.com

Deze website (deze “Site”) wordt verstrekt door Norbord Inc., onderhevig aan uw aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden zoals onderstaand beschreven (de “Algemene voorwaarden”). Door de materialen op deze Website te openen, gebruiken en/of downloaden, stemt u ermee in dat u deze Algemene voorwaarden accepteert en respecteert voor elk gebruik van deze Website. Indien u er niet mee instemt om deze Algemene voorwaarden te respecteren, mag u deze website of de materialen ervan niet gebruiken.

Disclaimer en voorwaarden

Norbord zal elke redelijke inspanning leveren om de accuraatheid van de informatie op of voorzien door deze website te bewaren, maar deze informatie wordt geleverd “as is”, en Norbord geeft geen voorstelling of garantie van eender welke aard, met betrekking tot het onderwerp of de accuraatheid van de informatie. Deze website en informatie die voorzien wordt door de Onbord-functie omvat mogelijk onnauwkeurigheden of typografische fouten. Norbord kan naar eigen goeddunken wijzigingen aanbrengen in deze website en Norbord wordt niet aansprakelijk gehouden voor eventuele schade als het gevolg van deze wijzigingen.

Norbord zal niet aansprakelijk zijn voor schade van enigerlei aard die voortvloeit uit uw toegang tot, of het onvermogen van toegang tot deze website en het daaropvolgende gebruik van alle inhoud of informatie binnen of voorzien door deze website. In geen enkel geval zal Norbord aansprakelijk zijn voor eventuele speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade van enigerlei aard of van eventuele schade die voortvloeit uit het verlies van gebruik, data of winst, de al of niet aangekondigde mogelijkheid van schade, of onder een aansprakelijkheidstheorie, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de informatie die op deze website staat of voorzien wordt door deze website.

De informatie en grafieken die op deze website staan, zijn uitsluitend voor informatief en (met de mogelijke uitzondering van informatie die geopend wordt via de Onbord-functie) niet-commercieel gebruik. Geen enkel onderdeel van de website mag anderzijds gekopieerd, gewijzigd of gedistribueerd worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Norbord.

Links

Deze website bevat links naar externe websites. Wanneer u een website opent die niet van Norbord is, is dit onafhankelijk van Norbord en Norbord heeft geen controle over de inhoud op die website. Norbord doet geen enkele voorstelling over een eventuele andere website die u via deze website opent. Norbord duldt of accepteert geen aansprakelijkheid voor de inhoud of het gebruik van de informatie die op externe websites staat.

Privacy

Norbord verbindt er zich toe om de privacy te bewaren van zijn klanten en andere online bezoekers. U kunt deze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of eventuele persoonlijke informatie te onthullen, inclusief uw e-mailadres.

We maken gebruik van“cookie”-technologie om uw navigatie zo snel mogelijk te laten verlopen en bewaren de instellingen tussen bezoeken. We maken geen gebruik van cookies om informatie op te slaan over onze bezoekers. Cookies zijn kleine datadeeltjes die door een internetbrowser worden opgeslagen op de vaste schijf van een computer, zodat het browsen eenvoudiger wordt wanneer pagina’s opnieuw bekeken worden. U kunt uw browser zodanig instellen dat u verwittigd wordt wanneer u een cookie ontvangt of om te verhinderen dat cookies verstuurd worden. Merk echter op dat u de functionaliteit die we u tijdens uw bezoek aan deze website kunnen bieden, kunt beperken door deze cookies niet te aanvaarden.

Norbord verzamelt uitsluitend informatie die gebruikers kan identificeren via de functie ‘Onbord’ klantentoegang of in het geval dat de gebruiker correspondentie naar ons doorstuurt. Het Onbord-systeem registreert informatie over de gebruikers die het systeem openen en welke opties ze gebruiken. In het geval van correspondentie gericht aan Norbord, maakt Norbord uitsluitend gebruik van de informatie die in dergelijke communicaties zit om een antwoord te geven aan de gebruiker, of om te identificeren hoe de situatie die beschreven wordt in het bericht, het best kan worden opgelost. Norbord kan dergelijke correspondentie verzamelen, maar er zal geen verdere informatie (naast de informatie die nodig is om het probleem op te lossen) worden verzameld. Dit privacybeleid geldt niet voor externe websites waar deze website links naar voorziet. Norbord doet geen voorstelling over het privacybeleid op externe websites en is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken die toegepast worden door andere websites.

Beveiliging 

Norbord nam maatregelen om de veiligheid van uw informatie te garanderen. De informatie die doorgestuurd wordt door of naar u, door onze Onbord-functie wordt beschermd door één van de krachtigste versies van encryptie die vandaag beschikbaar zijn voor de bescherming van al uw informatie. We maken gebruik van 128-bits SSL-technologie om zeker te stellen dat de informatie over uw account die u ontvangt via de Onbord-functie, veilig verstuurd wordt en niet bekeken of gekopieerd kan worden door anderen op het internet.

Herzieningen van deze algemene voorwaarden

Norbord behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden te herzien. Alle herzieningen gelden uitsluitend voor data die verzameld werden na de datum van inwerkingtreding. Norbord kondigt alle nakende herzieningen 10 werkdagen voor de datum van inwerkingtreding aan.

Keuze van wetgeving 

Deze website wordt gecontroleerd, gestuurd en beheerd door Norbord, vanuit zijn kantoren in Canada. Deze Algemene voorwaarden worden verondersteld exclusief opgesteld en uitgevoerd te worden in Ontario en zullen beheerd en geconstrueerd worden door en onder de wetgeving van Ontario en de wetgeving van Canada die daarin geldt, zonder impact op zijn strijdigheid met wetsprincipes. U stemt ermee in dat u eventuele claims die voortvloeien uit het gebruik van deze website, zal indienen bij de exclusieve jurisdictie van de rechtbank in Ontario en stemt ermee in om geen verwante actie, claim, rechtszaak of procedure in een jurisdictie buiten Ontario te brengen.

Meer informatie 

Stuur ons uw vragen en feedback. We horen graag van u. Eventuele vragen in verband met de bovenstaande informatie dienen gericht te worden aan info@norbord.com. Voor alle andere inlichtingen of feedback in verband met de website, dient u op de knop Contact opnemen te klikken en de instructies te volgen.

Vraag een productstaal aan

Vraag een A5-productstaal aan van een van onze platen. Onze stalen worden geleverd met een informatieve hoes.

Vraag een productstaal aan