Notice: Norbord is now part of West Fraser.  Click here to visit westfraser.com

Deze verantwoordelijke en milieu-efficiënte levenscyclus garandeert dat koolstof een aantal jaren wordt opgeslagen voordat het opnieuw wordt vrijgezet in de atmosfeer, wanneer het uiteindelijk verbrand wordt om energie te produceren.

Als onderdeel van zijn verbintenis tot een economie met laag koolstofverbruik, introduceerde de overheden in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in andere Europese landen, subsidies voor elektriciteitsgenerators. Deze subsidies maken het verbranden van hout aantrekkelijk voor het uitsluitend genereren van elektriciteit, op efficiëntieniveaus van minder dan 30%.

Het probleem

De houtpaneelsector in het Verenigd Koninkrijk steunt volledig op Brits hout (eerste kap en teruggewonnen hout) dat nu onder enorme druk staat van de grootschalige biomassa-energiesector. Met andere woorden, onze sector wordt bedreigd omdat de overheidssubsidies toestaan dat de energiegeneratoren meer dan het dubbele van de prijs betalen die momenteel betaald wordt door de Britse houtpaneelsector voor zijn primaire grondstof. Bijgevolg heeft dit de gemiddelde houtprijzen met 60% opgedreven in de laatste vijf jaar.En het probleem lijkt nog te groeien. Er was een enorme toename in het aantal planningsaanvragen voor biomassa-energiestations die elektriciteit genereren door hout te verbranden. Deze stations beschikken over het vermogen om de volledige houtoogst van het Verenigd Koninkrijk een aantal keer op te gebruiken. Daarnaast introduceert de Overheid subsidies met betrekking tot Hernieuwbare verwarming (RHI), die verder de markt zullen vervormen. 

De impact

De bedreiging voor de houtpaneelsector is duidelijk, maar de huidige wetgeving heeft ook nog verder reikende gevolgen:

Wat wordt er gedaan?

In het Verenigd Koninkrijk:

De campagnes ‘Make Wood Work’ en ‘Stop Burning our Trees’ die gevoerd worden door de houtpaneelsectoren en gesteund worden door Norbord, de andere Britse paneelproducenten en andere organisaties uit de woudproductsector, zijn nationale campagnes die gericht zijn op het overtuigen van de overheid, zodat dit waardevolle en beperkte materiaal zo goed mogelijk wordt ingezet. We werken samen met toonaangevende organisaties binnen de bouwsector en lobbyen de overheid om de huidige en voorgestelde wetgeving te herzien. Ter ondersteuning van de Make Wood Work-campagne werd een Early Day Motion ingediend bij het Parlement. We vragen de Overheid meerbepaald om: 

Klik op de onderstaande links om ons meest recente nieuws en toegang tot meer gedetailleerde informatie te downloaden. U blijft ook up-to-date op http://www.wpif.org.uk

In België:

Fedustria, de federatie van de textielsector en de hout- en meubelindustrie, voert de campagne ‘Hout geeft Zuurstof’.  Deze campagne  wordt gesteund door Norbord, andere houten bouwmateriaalproducenten en houtbouwaannemers. Deze campagne promoot het gebruik van hout als manier om op een  eenvoudige en doeltreffende manier de klimaatverandering tegen te gaan. Voor meer informatie, ga naar de website van “Hout geeft Zuurstof”: www.houtgeeftzuurstof.be

Vraag een productstaal aan

Vraag een A5-productstaal aan van een van onze platen. Onze stalen worden geleverd met een informatieve hoes.

Vraag een productstaal aan