Gezondheid en Veiligheid

 

We verbinden ons ertoe om de gezondheid en het welzijn van onze werknemers, aannemers en bezoekers veilig te stellen, door een veilige werkomgeving te scheppen en bevorderen.

 

Norbord gelooft dat:

• alle letsels en beroepsziektes vermeden kunnen worden 
• gezondheid en veiligheid een topprioriteit is en een integraal onderdeel vormt van ons bedrijf en beslissingnamen 
• het management is uiteindelijk verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid op de werkplek 
• veilige werkpraktijken zijn een gedeelde verantwoordelijkheid vanhet management, werknemers, aannemers en bezoekers 
• werknemers en aannemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en die van hun collega's 
• veilig werken is een vereiste voor tewerkstelling 
• door de beste praktijken te delen verbetert de prestatie