Visie en waarden

 

Klanten - Uitmuntendheid - Vertrouwen

Deze drie woorden vatten de waarden van Norbord samen. Ons Europese team nam deze gemeenschappelijke reeks waarden over via open communicatie en dialoog die wederzijds respect weerspiegelt.
 
 

Klanten 

Uitmuntende klantenrelaties zijn gebaseerd op win-win resultaten.

Deze overtuiging stuurt onze strategie waarbij we ons concentreren op belangrijke klanten en met hen samenwerken om wederzijdse voordelen op lange termijn te garanderen; voordelen gebaseerd op voortdurende verbeteringen in klantenservice, product- en bedrijfsontwikkeling, effectiviteit van de toeleveringsketen en technische ondersteuning.

Vertrouwen

Vertrouwen en persoonlijke verantwoordelijkheid in alle relaties.
 
We zijn ervan overtuigd dat elk van onze mensen over de capaciteit en het engagement beschikt om zijn of haar bijdrage te maximaliseren, evenals het verlangen om verantwoordelijkheid op te nemen voor hun acties.
 
Ons gezamenlijke doel is het bepalen van duidelijke doelstellingen en het realiseren van alle beloftes en verbintenissen. Deze filosofie geldt bij alles wat we doen, ongeacht of we omgaan met klanten, leveranciers, medewerkers, aandeelhouders of de gemeenschap in zijn geheel.
 

Uitmuntendheid 

Uitmuntendheid als onze norm, consistent.
 
Het is ons doel om een organisatie te zijn die in staat is tot uitmuntendheid, en om deze uitmuntendheid consistent te realiseren in de gebieden die kritisch zijn voor onze onderneming.
 
Het gaat hierbij om het volgende:
  • Veiligheid
  • Managing boven verwachtingen van de klant
  • Supply chain management
  • kostenbeheersing
  • Capaciteitsgarantie
  • Organisatorische effectiviteit

 

Gebieden van uitmuntendheid

Kwaliteit en certificatie

 

Norbord streeft ernaar om de hoogste kwaliteitsnormen binnen de sector te krijgen. Deze normen houden verband met producten, managementsystemen en hun omgeving.

 

De BBA (British Board of Agreement)

De BBA werd aangesteld door de Britse overheid voor het afleveren van Europese Technische goedkeuringscertificaten. Dit biedt een garantie voor derde partijen en garandeert daarnaast dat onze producten goed presteren in moderne constructietoepassingen.

 

The CE mark

 

Het CE-merkteken dat te zien is op alle Norbord producten.
Het CE-merkteken heeft als doel het bevorderen van de vrije handel van producten binnen de EU, door aan te tonen dat voldaan werd aan de essentiële technische, gezondheids- en veiligheidsvereisten

 

ISO9001

De kwaliteitsmanagementsystemen van Norbord worden allemaal gecontroleerd volgens de ISO9001 internationale normen, zodat we onze klanten de hoogste professionaliteit kunnen garanderen.

 

ISO14001

De milieubeheersystemen van Norbord worden allemaal gecontroleerd volgens ISO14001 om zeker te stellen dat de hoogste niveaus van milieupraktijken worden geïmplementeerd en dat de impact op het milieu wordt geminimaliseerd.

 

 

 

Onze doelstellingen

Klik hier voor onze kwaliteits-, milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeleidsverklaring.